Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Sualtı Savunma Komutanlığı”

Sualtı Savunma Komutanlığı

Mayın temizleme: Barışta ve savaşta denizde ve karada mayın temizleme harekâtı (bu görev son yıllarda Bosna ve Kosova’da SAS Grup Kom.lığı tarafından başarı ile icra…