Sualtı Savunma Komutanlığı

Mayın temizleme: Barışta ve savaşta denizde ve karada mayın temizleme harekâtı (bu görev son yıllarda Bosna ve Kosova’da SAS Grup Kom.lığı tarafından başarı ile icra edilmiştir); sığ (3,5-7 kulaç) veya dar sularda mayın temizleme/avlama, eğitim mayını kontrolü, liman temizleme harekâtı.

Patlayıcı maddeleri yada şüpheli cisimleri zararsız hale getirme: Şüpheli cisimlerin imhası (Dz KKlığı sorumluluğu); ele geçen tesislerin tuzak veya mayından temizlenmesi.

Limanda sualtı emniyeti: Amfibi harekât, kıyı ve çıkılacak plajda mayın/ patlayıcı maddelerin, tank tuzaklarının belirlenmesi, etkisiz hale getirilmesi.

Özel görevler: Savaş durumunda NBC emniyetini almak, kimyasal muhimmatlara müdahale etmek, sızıntıyı engellemek (Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu görevi icra etmekle ödevlendirilmiş başka bir birim yok) zararsız hale getirmek. Aynı şekilde kritik tesislerde sinsi taarruza karşı önlemler almak ya da alınacak önlemler konusunda tavsiyelerde bulunmak. Önemli kişilerin/otoritelerin araç ve konutlarının patlayıcı maddeli tuzaklara ya da bombalara karşı emniyetini sağlamak (Dz KKlığı sorumluluğu). Düşmana karşı plajların savunulmasında deniz istihkam unsurlarına yardımda bulunmak.